Žádost o poskytnutí informace 2020

Žádost o poskytnutí informací:
  • poskytnutí všech rozhodnutí o uložení pokuty, která byla vydána v období od 1. 1. 2019 do 19. 11. 2020 včetně těch nepravomocných, a dále rozhodnutí, která nabyla právní moci v období od 1. 1. 2019 do 19. 11. 2020 (i taková, která byla vydána před tímto období. U rozhodnutí, která jsou již pravomocná, si dovoluji požádat o vyznačení dne, kdy příslušné rozhodnutí nabylo právní moci;
  • poskytnutí všech protokolů o kontrole (bez jejích příloh a bez ohledu na skutečnost, zda při kontrole ne/bylo zjištěno porušení právních předpisů), které byly vydány jednotlivými inspektoráty SZPI v návaznosti na provedení kontrol v období od 1. 1. 2019 do 19. 11. 2020;
  • to vše u kontrolovaného subjektu VELKÁ PECKA s. r. o. se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03024130.

Odpověď:
Živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „ŽO ÚMČ Praha 8“) žádné z požadovaných rozhodnutí nevydal. Z informačního systému registru živnostenského podnikání je patrné, že pokuty byly výše uvedenému subjektu uděleny jinými správními orgány, a to:
  • dne 28.03.2019 Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí;
  • dne 08.05.2020 živnostenským odborem Úřadu městské části Praha 11.
ŽO ÚMČ Praha 8 nedisponuje příslušným spisovým materiálem k těmto uvedeným sankcím.

K dotazu č. 2) žádosti:
ŽO ÚMČ Praha 8 nemá požadované protokoly k dispozici, neboť, jak již bylo sděleno, kontroly byly provedeny jinými správními orgány.
Na základě výše uvedeného bylo žadateli doporučeno obrátit se v dané záležitosti přímo na příslušné správní orgány.


(28.12.2020, řešil živnostenský odbor)Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 30.12.2020
Vytisknout