Žádost o poskytnutí informace 2020

Žádost o poskytnutí informací týkající se možností využití volného času, který městská část Praha 8 organizovala pro seniory v roce 2019, a to:
a) Kolik klubů seniorů jste měli v roce 2019 při MČ Prahy,
b) Jaké jsou jejich názvy a kolik měli v roce 2019 kluby členů (průměrně),
c) Jaké bylo poměrové složení žen a mužů,
d) Zda měli v roce 2019 své klubovny a nebo se scházeli na úřadě a zda mají bezbariérový přístup,
e) V jaké finanční částce poskytujete slevy členům klubů pro různá např. představení apod., (průměrně),
f) Jaký musí být věk seniora, aby mohl využívat Vašich výhod,
g) Mohou se i nečlenové klubů zúčastnit Vašich akcí, pokud ano za jakých podmínek
h) Jak vysoká částka byla vynaložena na jejich činnost v roce 2019,
i) Kolik akcí jste pro seniory v roce 2019 zabezpečovali
j) Kolik koordinátorů se na akcích seniorů v průměru podílelo
k) O které akce byl v roce 2019 mezi seniory největší zájem
l) O které akce byl v roce 2019 mezi seniory nejmenší zájem

Odpověď:

Kluby seniorů (dále jen „KS“) provozuje příspěvková organizace Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (dále jen „SOS Praha 8“), zřízená městskou částí Praha 8 (dále jen „MČ Praha 8“) - http://sospraha8.cz/index.php/centrum-akvizicnich-programu-2/kluby-senioru/.
SOS Praha 8 dále zajišťuje Centrum aktivizačních programů (dále jen „CAP“), kde jsou poskytovány sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb. – http://sospraha8.cz/index.php/centrum-akvizicnich-programu-2/
CAP působí v MČ Praha 8 na adrese Burešova 1151/12, 182 00 Praha 8 – Kobylisy a na adrese Mazurská 484/2, 181 00 Praha 8 – Bohnice.

K jednotlivým bodům žádosti uvádíme následující informace týkající se činnosti KS v roce 2019:
K bodu a) žádosti:
V roce 2019 SOS Praha 8 provozovala 4 KS.

K bodu b) žádosti:
Názvy jednotlivých KS jsou:
  • KS Křižíkova 50
  • KS Bulovka 10
  • KS Burešova 12
  • KS Taussigova 1
Každý KS měl 10 - 15 členů, členství je otevřené veřejnosti i v průběhu roku.

K bodu c) žádosti:
Poměrové složení žen a mužů bylo zhruba 75% žen : 25% mužů.

K bodu d) žádosti:
KS mají své klubovny, které jsou umístěny při domech s byty zvláštního určení (dříve nazývaných Domy s pečovatelskou službou) v přízemí a vstupy do těchto kluboven jsou bez bariér.

K bodu e) žádosti:
Pro KS jsou zajišťovány kulturní akce (přednášky, hudební vystoupení) zdarma z prostředků SOS Praha 8 či různých projektů, 3x ročně výlety pro seniory autobusem za poplatek 100 Kč. Vstupy do objektů jsou hrazeny z prostředků SOS Praha 8. Vybraná divadelní představení je možno dle směrnice SOS Praha 8 členům KS sponzorovat 1/2 částky vstupenky rovněž z prostředků SOS Praha 8.

K bodu f) žádosti:
Věk seniora pro KS je nastaven stejně jako pečovatelská služba, tzn. věk 65 +, nebo i mladší osoba se zdravotním postižením.

K bodu g) žádosti:
Jednotlivých klubových akcí se mohou zúčastnit všichni senioři žijící v MČ Praha 8 až do naplnění kapacity za stejných podmínek, přednost však mají stálí členové a klienti SOS Praha 8.

K bodu h) žádosti:
V roce 2019 byla na činnost KS vynaložena celková částka ve výši 867 tis. Kč.

K bodu i) žádosti:
V roce 2019 proběhlo 171 akcí a 4 jednodenní výlety.

K bodu j) žádosti:
Akce KS koordinovala vedoucí sociální pracovnice za pomoci vedoucích jednotlivých KS.

K bodu k) žádosti:
Mezi seniory byla nejvíce oblíbena hudební odpoledne a vystoupení s živou hudbou.

K bodu l) žádosti:
Nejmenší zájem mezi seniory byl o cvičení a pohybové aktivity.

Závěrem bylo žadateli sděleno, že v případě zájmu o získání podrobnějších informací týkajících se činnosti KS v MČ Praha 8, se může obrátit přímo na SOS Praha 8 - www.sospraha8.cz.


(30.12.2020, řešil odbor zdravotnictví a sociálních služeb)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 31.12.2020
Vytisknout