Žádost o poskytnutí informace 2021

Žádost o poskytnutí informace týkající se výstavby bytového domu Mazurská na pozemku parc. č. 1355/31, k. ú. Troja, obec Praha.

Odpověď:
Územní rozhodnutí k bytovému domu Mazurská bylo vydáno dne 28.01.2016 s nabytím právní moci dne 22.11.2018. Územní rozhodnutí bylo vydáno v souladu s ust. § 144 odst. 1 a 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a účastníkům řízení bylo doručeno veřejnou vyhláškou.

Stavební povolení k bytovému domu Mazurská bylo vydáno dne 31.05.2021 s nabytím právní moci nabylo dne 11.11.2021.

Žadateli byly poskytnuty dokumenty v anonymizované podobě.


(15.12.2021 řešil odbor územního rozvoje a výstavby)Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 22.12.2021
Vytisknout