Žádost o poskytnutí informace 2021

Žádost o poskytnutí informace týkající se ukládání správních trestů podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, v platném znění, informaci, zda podle výše uvedeného zákona správní orgán Úřadu městské části Praha 8 uložil správní tresty podle § 35, písm. c), d) nebo e) – zákaz činnosti, propadnutí věci nebo náhradní hodnoty, nebo zveřejnění rozhodnutí přestupku.
Pokud správní orgán tyto tresty uložil, prosím o informaci, jakého přestupku se pachatelé dopustili a jaké konkrétní tresty jim byly uloženy.

Odpověď:

Občansko-správní odbor Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „OSO ÚMČ Praha 8“) uložil za rok 2020 a 2021 následující tresty:

Propadnutí věci podle ust. § 35 písm. d) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů:

Bylo uloženo celkem 24 správních trestů, z toho spolu s tímto správním trestem bylo uloženo v 1 případu napomenutí a ve 23 případech pokuta.

Členění dle skutkové podstaty přestupku:
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů:
Přestupky proti veřejnému pořádku podle ust. § 5 odst. 1 písm. a) byl uložen trest v 1 případu.
Přestupky proti občanskému soužití podle ust. § 7 odst. 1 písm. c) bod 4 byl uložen trest v 1 případu.
Přestupky proti majetku podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 byl uložen trest ve 2 případech.
Přestupky proti majetku podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 4 byl uložen trest ve 4 případech.

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů:
Podle ust. § 76a odst. 1 písm. d) byl uložen trest v 1 případu.
Podle ust. § 76 odst. 3 byl uložen trest v 1 případu.
Podle ust. 76 odst. 1 písm. a) byl uložen trest v 1 případu.

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
Podle ust. § 39 odst. 2 písm. a) byl uložen trest ve 13 případech.

Ostatní druhy správních trestů, které jsou v žádosti uvedeny, nebyly OSO ÚMČ Praha 8 za přestupek uloženy.


(21.12.2021 řešil občansko-správní odbor)
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 27.12.2021
Vytisknout