Žádost o poskytnutí informace 2021

Žádost o poskytnutí informace týkající se oboustranného reklamního bigboardu ve tvaru "V" umístěného na pozemcích parc. č. 882/2, 882/3, 882/4 a 882/6 k.ú. Karlín, kterému byl rozhodnutím Odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 19. 5. 2021 zrušen souhlas se změnou v užívání dočasné stavby, spočívající v prodloužení lhůty užívání do 31. 12. 2025 (č.j. MHMP 716622/2021):
  1. v jaké fázi se nachází řízení o odstranění stavby bez platného povolení pro stavbu
  2. jaké úřední úkony a v který den byly v rámci řízení o odstranění stavby provedeny v období od 19. 5. 2021 do dnešního dne.

Odpověď:

Řízení o odstranění dočasné stavby, u níž uplynula doba užívání může být v souladu s ust. § 129 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahájeno až po pravomocném ukončení řízení o změně užívání spočívající v prodloužení trvání dočasné stavby, což dosud nenastalo.


(27.12.2021 řešil odbor územního rozvoje a výstavby)Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 05.01.2022
Vytisknout