Žádost o poskytnutí informace 2022

Žádost o poskytnutí informace, zda již došlo ke kolaudaci “Obytného souboru Zenklova”?

Odpověď:
Reklamní/informační tabule společnosti CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. a.s. nacházející se na pozemku parc. č. 3636, k. ú. Libeň, obec Praha, byla umístěna společně se stavbou nazvanou „Obytný soubor Zenklova“ dne 15. 11. 2018 rozhodnutím o umístění stavby vydaným odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „stavební úřad“) pod č. j. MCP8 261479/2018 s nabytím právní moci dne 9. 3. 2019. V tomto územním rozhodnutí byl umístěn obytný soubor sestávající z objektů AB a C, včetně dopravní a technické infrastruktury. Následně bylo stavebním úřadem vydáno stavební povolení. Informační tabule byla umístěna a povolena jako dočasná, a to do doby kolaudace objektů.
Stavební úřad uvádí, že prozatím byla dokončena pouze výstavba bytového domu AB, pro který byl následně vydán kolaudační souhlas. Objekt C zatím postaven nebyl.
Předmětná informační tabule, resp. stavba pro reklamu na pozemku parc. č. 3636, k. ú. Libeň, obec Praha, se vztahovala k celému obytnému souboru, který dosud nebyl ještě dokončen. 

(21.12.2022 řešil odbor územního rozvoje a výstavby)


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 29.12.2022
Vytisknout