Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace:
1. Kdo je pořadatelem farmářských trhů v Kobylisech (ve dvoře), v Karlíně a na Ládví?

2. Jaký typ smlouvy farmářské trhy mají a na jak dlouhé období je tato smlouva uzavřena? Žádám o poskytnutí úplného obsahu smlouvy včetně všech případných příloh.

3. Jaký nájem farmářské trhy měsíčně městské části platí a podle čeho je výše nájmu určována? Je subjekt povinen platit tzv. zábor veřejného prostranství? Pokud ano, jakou cenu za m2 městská část účtuje?

4. Platí smlouva dopředu na všechny dohodnuté termíny nebo je možné některé z nich pořadatelům předem vypovědět (například pokud chce městská část sama tento pozemek využít pro svoji akci)? Pokud je výpověď z termínu možná, kolik dní dopředu je nutné pořadatele trhů informovat?


Odpověď:

K bodu 1) žádosti
Pořadatelem karlínského farmářského trhu v  Karlíně je městská část Praha 8 a poskytovatelem služeb, které spočívají v organizačním zajištění karlínských farmářských trhů je Centrum Palmovka, a. s. (viz. kopie „Smlouvy“).  
Pořadatelé farmářských trhů v Kobylisích a Ládví nejsou povinnému subjektu známi a městská část Praha 8 nemá s nimi nic společného, neboť vlastníkem pozemku v Kobylisích je soukromá osoba a vlastníkem pozemku v Ládví je Magistrát hlavního města Prahy, zastoupený Technickou správou komunikací hl. m. Prahy.  

K bodu 2) žádosti
V příloze Vám zasíláme kopii „Smlouvy“ uzavřené mezi městskou částí Praha 8 a společností Centrum Palmovka, a. s.

K bodu 3) žádosti
Farmářské trhy měsíčně městské části Praha 8 nájem neplatí. Za pořádání farmářských trhů na veřejném prostranství se na území městské části Praha 8 platí místní poplatek ve výši 15 Kč/m2.
Pořadatel farmářských trhů je povinen platit nájem jak správci komunikace Technické správě komunikací hl. m. Prahy, tak místní poplatky za užívání veřejného prostranství městské části v souladu s vyhláškou č. 5/2011 Sbírky právních předpisů hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

K bodu 4) žádosti
Viz. zaslaná kopie „Smlouvy“

Přílohy:


(16.10.2014, řešil odbor kultury)
Zveřejněno: 29.10.2014
Vytisknout