Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace o stavbě na pozemcích č. parc. 1206 a 1205 v Praze Dolních Chabrech, zapsaných na LV č. 1077 u Kat. úřadu pro hl. m. Praha, kat. pracoviště Praha, a sice
a)  o jaký druh stavby se jedná,
b) číslo a datum vydání stavebního povolení nebo jiného úředního aktu, na jehož  základě je stavba povolena,
c) povolená výměra zastavěné plochy,
d) povolená výška stavby,
e) povolený počet podlaží stavby.


Odpověď:

Dne 19.05.2014 vydal stavební úřad pod spis. zn. MCP8 172722/2012/ OV.Foj, č. j.: 068516/2014, stavební povolení na stavbu „Administrativní objekt firmy VDC s. r. o.“ v Praze 8 - Dolní Chabry, Ústecká ulice, na pozemcích parc. č. 1205, 1206 v katastrálním území Dolní Chabry.

Jedná se o nepodsklepený administrativní objekt o třech nadzemních podlažích s rozměry  18 x 12 m. Z východní strany navazuje vystupující schodiště a výtah o rozměrech 8,2 x 2,8 m. Stavba má rovnou střechu, výška atiky je 9,4 m. Objekt bude sloužit jako prodejní, konzultační a servisní středisko firmy.

(21.10.2014, řešil odbor výstavby)
Zveřejněno: 10.11.2014 – Tomáš Vlk
Vytisknout