Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace o nájmu
Na pozemcích 2187/1 a 2188/2 katastrálního území Libeň (svěřených do správy Městské části Prahy 8 Libeň) jsou vybudovány podzemní garáže. Můžete mi sdělit, kdo je vlastníkem této stavby, zda platí nájem a v jaké výši (nejlépe v Kč/m2 za rok)?


Odpověď:

Městská část Praha 8 má na pronájem výše uvedených pozemků uzavřenu nájemní  smlouvu č. 35/3045/2001 ze dne 24. dubna 2001 s vlastníkem garáží  Garážním družstvem II., ul. Františka Kadlece, Praha 8 (IČ: 251 00 106), se sídlem na adrese Pernerova 3, 186 00 Praha 8 - Karlín. Nájemné je dle uzavřené smlouvy hrazeno ve výši 30 Kč/m2/rok.

(29.10.2014, řešil majetkový odbor)
Zveřejněno: 13.11.2014
Vytisknout