Žádost o poskytnutí informace

Žádost o  sdělení, zda skutečnost, že oprava budovy č.p. 130 s pozemkem č. parc. 73 v k.ú. Karlín, nacházející se na adrese Vítkova 19, Praha 8, byla financována mimo jiné z úvěru od Evropské banky pro obnovu a rozvoj, znemožňuje či zásadním způsobem komplikuje případný prodej této nemovitosti, resp. spoluvlastnického podílu na ní.


Odpověď:
Použití výše uvedeného úvěru na opravu objektu čp. 130 v k. ú. Karlín, na adrese Vítkova 19, 186 00 Praha 8, neznemožňuje uskutečnění majetkového převodu id. podílu ½ této nemovitosti. Městská část Praha 8, zastoupená majetkovým odborem Úřadu městské části Praha 8, v současné době jedná s právními zástupci spoluvlastníků ideálního podílu ½ na výše uvedené nemovitosti o způsobu prodeje. O způsobu prodeje id. podílu ½ nemovitosti bude rozhodovat nové vedení městské části Praha 8, resp. komise Rady městské části Praha 8 pro obecní majetek, Rada městské části Praha 8 a Zastupitelstvo městské části Praha 8, kterému bude předložen k projednání návrh majetkového převodu – úplatného převodu id. podílu ½ nemovitosti čp. 130 na pozemku parc. č. 73, na k. ú. Karlín, na adrese Vítkova 19, 186 00 Praha 8.

(18.11.2014, řešil majetkový odbor)

Zveřejněno: 05.12.2014
Vytisknout