Žádost o poskytnutí informace

  1. o zveřejnění záměru na úřední desce (datum, místo, atd.) a stvrzení tohoto doložkou k dané smlouvě
  2. o evidenci o předložení nabídky všem ostatním podílovým spoluvlastníkům pozemků k uplatnění jejich zákonného předkupního práva
vše v souvislosti se smlouvou, uzavřenou mezi Městskou částí Praha 8 a p. ………… dne 3.1.2007, a to z důvodu právního zastupování klienta.


Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty požadované dokumenty.

(24.11.2014, řešil majetkový odbor)
Zveřejněno: 11.12.2014
Vytisknout