Žádost o poskytnutí informace

1. restituční nárok ze strany Pavla Malého a s ním související rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne ……..  č.j. ……… a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne …… č. j. ……. (a jeho opravu usnesením Obvodního soudu pro Prahu 8 č. j. ….. ze dne …..
2. restituční nárok Jany Markové a sním související rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 č.j. ….. ze dne……… a odůvodnění potvrzující rozsudek Městského soudu v Praze ze dne …… č.j. ……..
3. stanovisko Ministerstva financí ze dne ….. č.j. ………..   
vše v souvislosti s dohodou o narovnání uzavřenou mezi Hlavním městem Praha – Městská část Praha 8 a DINKA, a.s., v likvidaci dne 19.05.1998, a to z důvodu právního zastupování klienta.


Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty požadované dokumenty.

(21.11.2014, řešil majetkový odbor)
Zveřejněno: 11.12.2014
Vytisknout