Žádost o poskytnutí informace

  1. rozhodnutí o privatizaci vydané vládou České republiky jejím usnesením č. 808 ze dne 28.6.2006
  2. rozhodnutí zakladatele - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  čj. UZSVM/A/16400/2006 - ORG, č. 16/2006 ze dne 31.10.2006 o převodu privatizovaného majetku na prodávajícího dnem 1.11.2006 vše v souvislosti se smlouvou o prodeji privatizovaného majetku č. 122/2006 uzavřené mezi Českou republikou - Ministerstvem financí a Emilií Matouškovou, Lenkou Vojtěchovou, Janou Svobodovou, Pavlem Malým, Zorou Schejbalovou a Vítězslavem Malým dne 31.10.2006, a to z důvodu právního zastupování klienta.

Odpověď:

Městská část Praha 8, zastoupená majetkovým odborem Úřadu městské části Praha 8, nemá k dispozici požadované dokumenty. Žadateli bylo doporučeno, aby se ve věci obrátil na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem na adrese Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2.

(24.11.2014, řešil majetkový odbor)
Zveřejněno: 11.12.2014
Vytisknout