Žádost o poskytnutí informace

(02.12.2014, řešil odbor kancelář starosty)

 1. Informaci o tom jakým způsobem je v Praze 8 zajištěn úklid psích exkrementů – jak často, v jakém rozsahu, jaká společnost/společnosti úklid zajišťuje/zajišťují včetně poskytnutí smlouvy s touto společností/společnostmi
 2. Důvodovou zprávu k usnesení Rady Městské části Praha 8 č. Usn RMC 0983/2014
 3. Text "Dohody o výstavbě veřejných komunikací a osazení veřejné zeleně" mezi Městskou částí Praha 8, a obchodní korporací Konsorcium Rohan, s. r. o. , schválené radou Městské části Praha 8 dne 5. 11. 2014


Odpověď:

Odbor životního prostředí povinného subjektu sděluje

K bodu 1) žádosti
Úklid psích exkrementů mobilními vysavači na exponovaných místech a v okolí školních zařízení

Plochy uklízené 5x týdně
 • Karlínské náměstí
 • Lyčkovo náměstí
 • náměstí Dr. Václava Holého
 • Elsnicovo náměstí
 • ulice U Meteoru

Plochy uklízené 2x týdně
 • plocha před panelovým domem v ulici Poznaňská
 • travnatá plocha v ulici Kostřínská
 • travnatá plocha v ulici Před Ústavem
 • plochy v celé ulici Štětínská
 • travnaté plochy okolo v parkoviště před poliklinikou Mazurská
 • plocha ve vnitrobloku v ulici Lindavská
 • zelené plochy v ulici Lodžská před panelovým domem Katovická
 • travnatá plocha u nákupního centra Sokolníky
 • plocha v okolí METRA Ládví
 • plocha před praktickou školou v ulici Chabařovická
 • plocha před ZŠ Burešova
 • plocha před MŠ v ulici Lešenská
 • plocha před MŠ v ulici Řešovská
 • plocha před MŠ v ulici Poznaňská

Vybrané ulice v dolní Libni s četností úklidu 2x týdně

 Seznam ulic Libeň
U pošty ZenklovaNám. Dr. Holého
Turnovská
U Synagogy
U Libeňského pivovaru
Sokolovská
Ludmilina
Na Rokytce
Palmovka
Na Hrázi
Andrštova
Heydukova
Ronkova
Pivovarnická
Vacínova
Pod Kotlaskou
Bednářská
Novákových
Kotlaska
Stejskalova
Na Žertvách
Světova
U Libeňského zámku
U Meteoru


 

Vybrané ulice v Karlíně s četností úklidu 2x týdně

Seznam ulic Karlín
Pobřežní
Prvního plukuThámovaLyčkovo nám.
Sokolovská
Vítkova
Šaldova
Sovova
Křižíkova
U nádražní lávky
Březinova
Kubova
Pernerova
Peckova
Urxova
Hybešova
Za poříčskou bránou
Kollárova
Petra Slezáka
Okolí –MC– Florenc


Službu zajišťuje společnost KAS Praha, spol. s r. o., se sídlem Pekárenská 3b, 141 00 Praha 4.
Požadovanou Smlouvu o dílo č. SM/2007/0506 Vám v příloze zasíláme.


K bodu 3) žádosti
V příloze byl žadateli zaslán text předmětné „Dohody o výstavbě veřejných komunikací a osazení veřejné zeleně“ uzavřené mezi městskou částí Praha 8 a obchodní korporací Konsorcium Rohan, s. r. o, která byla schválena usnesením Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0983/2014 dne 05.11.2014.

(02.12.2014, řešil odbor životního prostředí a majetkový odbor)


K předmětné žádosti bylo zároveň vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

Žádost o poskytnutí informace, ve které žadatel žádá o poskytnutí informací
 1. „… o tom,  jakým způsobem je v Praze 8 zajištěn úklid psích exkrementů – jak často, v jakém rozsahu, jaká společnost/společnosti úklid zajišťuje/zajišťují včetně poskytnutí smlouvy s touto společností/společnostmi…“.
 2. Důvodovou zprávu k usnesení Rady Městské části Praha 8 č. Usn RMC 0983/2014
 3. Text „Dohody o výstavbě veřejných komunikací a osazení veřejné zeleně“ mezi Městskou částí Praha 8, a obchodní korporací Konsorcium Rohan, s. r. o. schválené radou Městské části Praha 8 dne 5. 11. 2014

se podle ust. § 2 odst. 4 InfZ

částečně odmítá,

a to v bodě 2) žádosti, kde žadatel požaduje „Důvodovou zprávu k usnesení Rady Městské části Praha 8 č. Usn RMC 0983/2014“, neboť povinný subjekt nemá povinnost vytvářet nové informace, které žadatel požaduje.

Odůvodnění

I.
Dne 21.11.2014 byla povinnému subjektu doručena žádost žadatele o poskytnutí informace podle InfZ, ve které požaduje informace
 1. „… o tom,  jakým způsobem je v Praze 8 zajištěn úklid psích exkrementů – jak často, v jakém rozsahu, jaká společnost/společnosti úklid zajišťuje/zajišťují včetně poskytnutí smlouvy s touto společností/společnostmi…“.
 2. Důvodovou zprávu k usnesení Rady Městské části Praha 8 č. Usn RMC 0983/2014
 3. Text „Dohody o výstavbě veřejných komunikací a osazení veřejné zeleně“ mezi Městskou částí Praha 8, a obchodní korporací Konsorcium Rohan, s. r. o. schválené radou Městské části Praha 8 dne 5. 11. 2014.
Povinný subjekt k bodu 2) žádosti, kde žadatel požaduje:

Důvodovou zprávu k usnesení Rady Městské části Praha 8 č. Usn RMC 0983/2014

sděluje, že „Důvodová zpráva“ k usnesení Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0983/2014 ze dne 05.11.2014 byla na schůzi rady přednesena předkladatelem materiálu, a to zástupcem starosty městské části Praha 8 panem Ondřejem Grosem pouze v ústní podobě. Předmětná „Důvodová zpráva“ v písemné podobě zachycena není, tato informace na Úřadu městské části Praha 8 „neleží“. Možnost ústního přednesení „Důvodové zprávy“ není žádným zvláštním předpisem zakázána, a proto v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinný subjekt podle ust. § 2 odst. 4 InfZ  žadateli žádost  o poskytnutí informace v bodě 2) částečně odmítá.

II.
Povinný subjekt poskytuje žadateli požadované dokumenty. Kopie listin jsou žadateli zasílány s průvodním dopisem dne  02.12.2014.


Přílohy:


(02.12.2014, řešil odbor kancelář starosty)
Zveřejněno: 22.12.2014
Vytisknout