Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace v kolika případech v II. čtvrtletí 2014 vystupoval zdejší úřad jako zástupce nezletilého dítěte v opatrovnickém soudním řízení ve věci výchovy, v kolika případech bylo nezletilé dítě svěřeno do výchovy matky, do výchovy otce a do střídavé výchovy obou rodičů. Dále prosím o sdělení v kolika případech byl zdejším úřadem podán návrh na předběžné opatření, návrh na určení lhůty, návrh na výkon rozhodnutí a v kolika případech bylo zdejším úřadem podáno odvolání proti rozhodnutí soudu či podána ústavní stížnost proti rozhodnutí odvolacího soudu.


Odpověď:

Ve II. čtvrtletí roku 2014 vystupoval zdejší úřad jako zástupce nezletilého dítěte v opatrovnickém soudním řízení ve věci výchovy celkem v 56 případech.
  • Z toho  bylo v 52 případech svěřeno dítě do péče matky
  • ve 4 případech do střídavé výchovy
  • 0 případu svěřeno do výchovy otce

Ve II. čtvrtletí roku 2014 byl zdejším úřadem, oddělením sociálně právní ochrany dětí, podán celkem
  • v 11 případech návrh na vydání předběžného opatření
  • 0 případ na určení lhůty
  • 0 případ na výkon rozhodnutí
  • v 5 případech bylo podáno odvolání do rozhodnutí soudu I. stupně
  • nebyla podána žádná ústavní stížnost.
(15.12.2014, řešil sociální odbor)
Zveřejněno: 29.12.2014
Vytisknout