Žádost o poskytnutí informace

  1. Jaké byly veškeré finanční náklady vašeho úřadu v oblasti informatiky (případně odboru informatiky, je-li zřízen) v letech 2013, 2014 a prvních devíti měsících roku 2015? Tyto náklady žádám včetně mzdových nákladů, a včetně odvodů (celkové, počet zaměstnanců).
  2. Jaký byl v letech 2013, 2014 a 2015 rozpočet vašeho úřadu na nákupy v oblasti  informatiky a služby v oblasti informatiky (tj. outsourcing)?
  3. Zda-li vaše městská část provozuje infocentra a callcentra a pokud ano, tak kolik? Jaké byly v letech 2013, 2014 a prvních devíti měsících roku 2015 náklady na provoz těchto infocenter a callcenter? Jakou mají provozní dobu?
  4. Pokrývá váš rozpočet v oblasti informatiky i náklady vašeho úřadu na tisk dokumentů a výdaje na další záležitosti s tím spojené (tzn. výdaje na tonery, papíry a další potřeby) pro vnitřní chod úřadu?


Odpověď:

K bodu 1. žádosti


Veškeré finanční náklady v oblasti informatiky


Rokběžné výdaje 
upravený rozpočet
(v tis. Kč)
čerpání 
(v Kč)
2013    16 550,0012 978 099,23
201417 583,00
14 765 982,26
2015 (do 9/2015)
20 399,507 895 544,94


Rok
kapitálové výdaje
upravený rozpočet
(v tis. Kč)
čerpání 
(v Kč)
20136 050,00       
2 002 780,92
20142 850,00       
1 980 850,33
2015 (do 30.09.)
20 495,10           
0


Mzdové náklady
 
2013
5 619 tis. Kč
2014
6 106 tis. Kč
k 30. 9. 20153 274 tis. Kč 


K bodu 2. žádosti

Rozpočet v letech 2013, 2014, 2015 (běžné i kapitálové dohromady)

2013 – 21.600 000 Kč
2014 – 21.000 000 Kč
2015 – 48.947 000 Kč

Uvedené částky neobsahují mimořádné jednorázové výdaje na volby, kryté dotací ze státního rozpočtu.


K bodu 3. žádosti
Provozujeme 1 infocentrum a 1 callcentrum (nyní se ruší),
provozní doba:

Po – 07.30–12.00 hod., 12.30–18.00 hod.
Út – 07.30–12.00 hod., 12.30–16.00 hod.
St – 07.30–12.00 hod., 12.30–18.00 hod.
Čt – 07.30–12.00 hod., 12.30–15.30 hod.
Pá – 07.00–12.00 hod., 12.30–15.00 hod

Platové náklady:
Infocentrum a telefonní ústředna:

2013 – 1 316 tis. Kč
2014 – 1 327 tis. Kč
k 30.09.2015 – 991 tis. Kč


K bodu 4. žádosti
Rozpočet v oblasti informatiky i náklady úřadu na tisk dokumentů a výdaje na další záležitosti s tím spojné, tzn. výdaje na tonery, papíry a další potřeby, pro vnitřní chod úřadu nejsou informatikou pokrývány.

(22.10.2015, řešil odbor kancelář starosty, odbor kancelář tajemníka, ekonomický odbor)
Zveřejněno: 30.10.2015
Vytisknout