Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace týkající se výběrového řízení „Výběr provozovatele Karlínských farmářských trhů“
  1. Z poskytnutých informací není zcela jasné, který člen komise u jednotlivých parametrů subjektivně hodnotil. Žádám poskytnutí o informací týkající se jednotlivých bodů u jednotlivých parametrů od jednotlivých členů komise.
  2. Žádám poskytnutí kompletní zadávací dokumentace k výběrovému řízení „Výběr provozovatele Karlínských farmářských trhů“.
  3. Jednatel a společník obchodní firmy „MERCATO FARM s.r.o.“ byl v minulosti v pracovně právním vztahu s Městskou částí Praha 8 (resp. Úřadem městské části Praha ) či s jinou příspěvkovou organizací Městské části Praha 8, popř. s ní spolupracoval na základě jiného smluvního vztahu? Pokud ano, žádám o informaci v jakém období a na jaké pozici (či funkci).
  4. Vzhledem k tomu, že obchodní firma „MERCATO FARM s.r.o. existuje od května tohoto roku, a tudíž nemohla splnit technické kvalifikační předpoklady, tak žádám o informaci, kterým subdodavatelem byla předmětná technická kvalifikace doložena. Současně žádám o poskytnutí kompletní nabídky obchodní firmy „MERCATO FARM s.r.o.“, která byla předložena v rámci předmětného výběrového řízení.

Odpověď:
K bodu 1. žádosti

Žadateli byla zaslána  kopie Zápisu z výběrové komise – výběrové řízení ze dne 07.09.2015.  

K bodu 2. žádosti

Žadateli byla zaslána kopie kompletní zadávací dokumentace k výběrovému řízení „Výběr provozovatele Karlínských farmářských trhů“, a to „Výzva“ k podání nabídky v rámci výběrového řízení s názvem „Výběr provozovatele Karlínských farmářských trhů“, „Záměr na pacht“ a „Zápis z výběrové komise – výběrové řízení ze dne 07.09.2015“.

K bodu 3. žádosti
Jednatel a společník obchodní firmy MERCATO FARM, s. r. o., nebyl v pracovně právním vztahu s Úřadem městské části Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8, a to ani formou pracovního poměru, ani dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.
Prověření proběhlo zpětně až do roku 2008, kdy byl spuštěn elektronický personální systém.

K bodu 4. žádosti
Žadateli byla zaslána kopie kompletní nabídky společnosti MERCATO FARM s. r. o. na poskytování služeb „Provozování Karlínských farmářských trhů“, ve které jsou uvedeni i subdodavatelé:
  • FarmProMarket Praha s. r. o.,
  • Šutka s. r. o.
(21.10.2015, řešil odbor kultury, sportu a mládeže a památkové péče a odbor kancelář tajemníka)
Zveřejněno: 30.10.2015
Vytisknout