Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace, zda v souladu s usnesením Rady MČ ze dne 30. 6. 2015, č. Usn RMC 0423/2015, byla dána a pokud ano tak kdy, výpověď z nájmu nebytových prostor Soukromé střední škole gastronomie s. r. o. (IČ 250 98 250)


Odpověď:

Výpověď z nájmu nebytových prostor Soukromé střední škole gastronomie, s. r. o. byla doručena dne 03.07.2015.

(21.10.2015, řešil odbor školství)
Zveřejněno: 30.10.2015
Vytisknout