Žádost o poskytnutí informace

  1. kopii smlouvy mezi městskou částí Prahy 8 a developerem Metrostav Alfa s.r.o. se sídlem v ulici Zenklova 2245/26, 180 00, Praha, IČ: 267 23 361 o výstavbě Městského centra Nová Palmovka,
  2. informace o znovu zahájení stavby Městské centrum Nová Palmovka.

Odpověď:

1)   Žadateli byla poskytnuta kopie smlouvy v anonymizované podobě (bylo vydáno Rozhodnutí o částečném odmítnut žádosti)
2)   Žadateli bylo doporučeno obrátit se v dané věci na společnost Centrum Palmovka, a.s., Sokolovská 264/121, 180 00 Praha 8.

(29.10. a 05.11.2015, řešil odbor správy majetku a odbor právních služeb)
Zveřejněno: 11.11.2015
Vytisknout