Žádost o poskytnutí informace

a) Využívá Vaše organizace služeb soukromých bezpečnostních agentur (SBS)?
b) Kolik hodin měsíčně tato služba pro Vaši organizaci odpracuje?
c) Jaká je cena za hodinu této služby bez DPH?
d) Využíváte i jiné služby SBS při zajištění bezpečnosti svých objektů? Které to jsou?
e) Od 01.01.2016 došlo ke zvýšení minimálních mzdových tarifů, uvažujete, (nebo jste již realizovali) o navýšení ceny za služby SBS?

Odpověď:


K otázce č. 1)

ANO, Úřad městské části Praha 8 (dále jen „úřad“) využívá služeb soukromých bezpečnostních agentur (SBS).

K otázce č. 2)
Tato služba měsíčně pro úřad odpracuje cca 1 900 hodin

K otázce č. 3)
Cena za hodinu (bez DPH) této služby činí 134 Kč.

K otázce č. 4)
ANO, úřad při zajištění bezpečnosti svých objektů využívá i jiné služby SBS. Jedná se o doprovod při převozu peněz.

K otázce č. 5)
NE, úřad neuvažuje o navýšení ceny za služby SBS.

(10.11.2015, řešil odbor kancelář starosty)
Zveřejněno: 19.11.2015
Vytisknout