Žádost o poskytnutí informace

  1. Kolik činí měsíční odměna člena komise Rady MČ pakliže je to současně  neuvol. zastupitel MČ?
  2. Kolik činí měsíční odměna člena komise Rady MČ pakliže je to současně  nezastupitel – tedy občan  MČ?
  3. čítají se odměny členů komisí? Tedy člen např. 3 komisí dostává odměnu 3 krát?
  4. Kolik činí měsíční odměna předsedy a místopředsedy  komise Rady MČ pakliže je to současně  zastupitel MČ?
  5. Kolik činí měs. odměna neuvolněného zastupitele MČ?
  6. Kolik činí měs. odměna neuvolněného člena rady  MČ?
  7. Je odměna člena komise Rady MČ vázána na aktivní účast na komisi, či mu náleží i při absenci na jednání?

Odpověď:


K bodu č. 1) žádosti

Měsíční odměna člena komise Rady MČ Praha 8 (neuvolněný zastupitel MČ Praha 8) činí 3.757 Kč.

K bodu č. 2) žádosti
Členové komisí Rady MČ Praha 8 z řad občanů nejsou odměňováni měsíčně, ale pouze jednou za pololetí, a to na základě účasti na komisi. Odměna činí 300 Kč za jednu účast.

K bodu č. 3) žádosti
Odměny členům komisí z řad občanů se za jednotlivé komise sčítají, na rozdíl od členů Zastupitelstva MČ Praha 8.

K bodu č. 4) žádosti
Měsíční odměna předsedy komise (neuvolněný člen zastupitelstva) činí  4.067 Kč.
Měsíční odměna předsedy komise (uvolněný člen zastupitelstva) činí 48.404 Kč.
Místopředseda komise Rady MČ Praha 8 není nikterak finančně zvýhodněn.

K bodu č. 5) žádosti
Měsíční odměna neuvolněného zastupitele MČ Praha 8 činí 1.842 Kč

K bodu č. 6 žádosti)
Měsíční odměna neuvolněného člena Rady MČ Praha 8 činí 5.413 Kč

K bodu č. 7) žádosti
Členové z řad občanů viz bod č. 2), odměna člena komise Rady MČ Praha 8 není vázána na aktivní účast.

(01.12.2015, řešil odbor kancelář tajemníka)
Zveřejněno: 07.12.2015
Vytisknout