Žádost o poskytnutí informace

Vlastníci parcely č. 1360 v k.ú. Kobylisy žádají tímto o poskytnutí informace, zda na sousedním pozemku č. parc. 1356 k.ú. Kobylisy, který je ve vlastnictví pí …………, byla provedená kolaudace tzv. obytného atelieru. Pokud ano, sdělte, prosím, datum kdy a s jakým výsledkem byla kolaudace provedena.


Odpověď:

Kolaudační rozhodnutí, kterým bylo povoleno užívání stavby obytného atelieru bylo vydáno dne 21.02.2012 pod sp. zn. MCP8 118968/2011/OV.Lj, č. j.: MCP8 026622/2012, s nabytím právní moci dne 29.02.2012.

(30.11.2015, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)
Zveřejněno: 07.12.2015
Vytisknout