Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby č. p. 492, k. ú. Karlín, Březinova 13, Praha 8
  • a) zda již vlastník stavby č. p. 492, k. ú Karlín stavebnímu úřadu předložil doklad, na základě kterého by bylo povoleno užívání půdní vestavby; pokud ano, kdy se tak stalo a zároveň žádáme o zaslání takového dokladu,
  • b) v případě, že vlastník stavby č. p. 492, k. ú. Karlín stavebnímu úřadu dosud nepředložil doklad, na základě kterého bylo povoleno užívání půdní vestavby, žádáme o informaci, jakým způsobem stavební úřad postupoval v době od vašeho posledního vyjádření k této věci ze dne 27.2.2015 včetně popisu jednotlivých krků stavebního úřadu a zaslání všech dokladů, které byly po 27.2.2015 k této věci vlastníkem stavby č. p. 492, k.ú. Karlín, stavebnímu úřadu doloženy.

Odpověď:

Vlastníkem stavby byla předložena kopie kolaudačního rozhodnutí. Stavební úřad přezkoumáním této listiny došel k podezření, že dokument není autentický, a proto městská část Praha 8, zastoupena tajemníkem úřadu, podala oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin odvodu, padělání a pozměňování veřejné listiny, poškozování cizích práv na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 8. Stavební úřad nebyl k dnešnímu dni vyrozuměn o učiněných opatřeních, resp. úkonech, které byly v tomto řízení provedeny.  

(07.12.2015, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)
Zveřejněno: 14.12.2015
Vytisknout