Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí, jejichž jste zřizovatelem podle Zákona č. 56/2001 Sb. a jeho novely č. 239/2013 Sb. § 80 odst. 4 písm. k) ve znění pozdějších předpisů a to v rozsahu uděleného oprávnění podle § 65 uvedeného zákona, minimálně však v rozsahu uvedeném pod písmeny a), b) c) d) a f):
a) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, místo trvalého pobytu a identifikační číslo jedná-li se o fyzickou osobu, tzn. provozovatele stanice měření emisí
b) typ stanice měření emisí, tzn. zážehové, zážehové/ LPG/CNG, vznětové, vznětové/LPG, CNG
c) typy a značky vozidel, u nichž je stanice měření emisí oprávněna provádět měření emisí, tzn. rozsah oprávnění
d) místo, kde je stanice měření emisí provozována
f) rozsah provádění měření emisí

Odpověď:

Odbor dopravy povinného subjektu takový seznam nevede. Tato agenda je v kompetenci Magistrátu hl. m. Prahy, odboru dopravněsprávních činností,  se sídlem: Na Pankráci 1685, 140 00 Praha 4.

(14.12.2015, řešil odbor dopravy)
Zveřejněno: 16.12.2015
Vytisknout