Žádost o poskytnutí informace

Žádost o zaslání Požární zprávy a Technické zprávy ke stavebnímu povolení na dostavbu Základní školy U Parkánu 17.


Odpověď:

Veškerá dokumentace k záměru přístavby Základní školy U Parkánu 17 se nachází na městské části Praha – Ďáblice.
Městská část Praha – Ďáblice je stavebníkem.

(21.12.2015, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)
Zveřejněno: 05.01.2016
Vytisknout