Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace zda město či městská část učinila od 1.8. 2015 nějaké nové rozhodnutí ohledně budovy č. p. 130 s pozemkem č. parc. 73 v k. ú. Karlín, nacházející se na adrese Vítkova 19, Praha 8.


Odpověď:

Mezi městskou částí Praha 8, zastoupenou odborem správy majetku Úřadu městské části Praha 8 a právním zástupcem spoluvlastníků výše uvedeného domu proběhla osobní jednání. Do dnešního dne žádné rozhodnutí o sjednocení vlastnického práva k předmětné nemovitosti nebylo vydáno.

(21.12.2015, řešil odbor správy majetku)
Zveřejněno: 05.01.2016
Vytisknout