Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí kopií kolaudačního rozhodnutí a oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin podvodu, padělání a pozměňování veřejné listiny a poškozování cizích práv týkající se stavby č.p. 429, k.ú. Karlín, Praha 8, Březinova 13.


Odpověď: 
Ve věci bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(13.01.2016, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)
Zveřejněno: 14.01.2016
Vytisknout