Žádost o poskytnutí informace 2016

Žádost o poskytnutí informací

1. který subjekt provedl vyznačení modrých zón, osazení značek a parkovacích automatů na území městské části Praha 8, jaké byly na tuto investiční akci náklady a žádost o poskytnutí kopie smlouvy, na jejímž základě bylo toto dílo provedeno

2. jakým způsobem je naplánováno a kdy a kým a jak bude provedeno vyhodnocení přínosu zavedení modrých zón pro obyvatele městské části Praha 8 ?

Odpověď:

K dotazu č. 1
Odboru dopravy Úřadu městské části Praha 8 nejsou investiční náklady známy, nedisponuje ani žadatelem požadovanou smlouvou.
V této záležitosti bylo žadateli doporučeno obrátit se se svým dotazem přímo na Magistrát hlavního města Prahy nebo na společnost ELTODO, a. s., IČ: 45274517.

K dotazu č. 2
Vyhodnocení přínosu zavedení modrých zón bude provedeno v průběhu několika měsíců, a to dopravním průzkumem a vyhodnocováním případných připomínek.

(30.11.2016, řešil odbor dopravy)
Zveřejněno: 06.12.2016
Vytisknout