Žádost o poskytnutí informace, co dělat v případě trvalého odstěhování do Německa. Žadatel má české občanství, trvale bydlí již v Německu. Jaké úřady je nutno informovat, zda odevzdat stále platný občanský průkaz.

Odpověď: V tomto případě je možné na žádost (písemnou žádost adresovanou Úřadu Městské části Praha 8, odboru evidence obyvatel a osobních dokladů, U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň) ukončit platný trvalý pobyt a odevzdat občanský průkaz. Státní občanství České republiky žadateli nadále zůstává, avšak nebude mít na území České republiky evidován žádný platný trvalý pobyt. Pokud by v budoucnu chtěl trvalý pobyt na území České republiky opět obnovit, bude nutné se nově přihlásit k trvalému pobytu.

Jestliže trvalý pobyt na území České republiky žadatel ukončí, bylo by vhodné o tomto uvědomit zdravotní pojišťovnu, příp. jiné instituce, se kterými byl žadatel v kontaktu.

(4.6.2009, řešil odbor evidence obyvatel a osobních dokladů