Žádost o poskytnutí informace, jaká stavba se plánuje na poli vedle Čimického háje sousedící s ul. Pekařova.

Žádost o poskytnutí informace, jaká stavba se plánuje na poli vedle Čimického háje sousedící s ul. Pekařova.

Odpověď:

V lokalitě vedle Čimického háje a ul. Pekařova, k.ú. Bohnice, Praha 8, se uvažuje o výstavbě městských bytů. Dosud však o povolení územního rozhodnutí, ani o stavební povolení nebylo požádáno.

(21.10.2008, řešil odbor výstavy)