Žádost o poskytnutí informace, jakým způsobem jsou upraveny právní vztahy se spoluvlastníky parc. č. 647/22...

Žádost o poskytnutí informace, jakým způsobem jsou upraveny právní vztahy se spoluvlastníky parc. č. 647/22 v k.ú. Kobylisy a jak bude postupováno při prodeji domu na pozemku, který není celý ve vlastnictví Městské části Praha 8, resp. Hl. m. Prahy.

Odpověď:

Majetkový odbor Úřadu Městské části Praha 8 ve věci řešení majetkoprávních vztahů se spoluvlastníky pozemku parc. č. 647/22 v k.ú. Kobylisy, pod bytovým domem Služská čp. 1026, Praha 8, v souvislosti s připravovaným prodejem uvedeného bytového domu oprávněným nájemcům bytů informuje, že pozemek parc. č. 647/22 je v duplicitním vlastnictví fyzických osob, obce Hlavní město Praha se svěřenou správou Městské části  Praha 8 a České republiky. Z tohoto důvodu nemůže být prozatím pozemek v rámci prodeje bytových domů oprávněným nájemcům bytů nabídnut. V nabídce prodeje dle Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, bude pouze technologický celek Služská čp. 1025 a 1026 bez zastavěných pozemků. Městská část Praha 8 jedná se soukromými vlastníky o řešení majetkoprávního problému.

(29.10.2007, řešil majetkový odbor)