Žádost o poskytnutí informace o archivních dokumentech k pozemkům a stavbám uvedených žadatelem.

Žádost o poskytnutí informace o archivních dokumentech k pozemkům a stavbám uvedených žadatelem.

Odpověď: Žadateli byla informace poskytnuta, osobní návštěva správního archivu.

(12.1.2009, řešil odbor kancelář tajemníka, oddělení správní archiv)