Žádost o poskytnutí informace ohledně stávajících objektů, které se nacházejí na parc. č. 557/3, 557/6 a 557/4 v k.ú. Kobylisy...

Žádost o poskytnutí informace ohledně stávajících objektů, které se nacházejí na parc. č. 557/3, 557/6 a 557/4 v k.ú. Kobylisy, mezi ulicemi U Školské zahrady a U Měšťanských škol, Praha 8, nebo obdobných objektů, k případnému odkoupení, k aktivitám Sdružení taoistického Tai Chi.

Odpověď:

Městská část Praha 8, zastoupená majetkovým odborem Úřadu Městské části  Praha 8, nemá v současné době k prodeji obdobný objekt, který by sloužil k aktivitám jmenovaného sdružení.

Městská část Praha 8 prodává nemovitosti formou výběrového řízení, která jsou zveřejňována na Úřední desce Úřadu Městské části Praha 8, U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň  a na internetové adrese www.praha8.cz - odkaz Úřední deska.

(20.11.2007, řešil majetkový odbor)