Žádost o poskytnutí informace týkající se používání a nákupu elektronických právních informačních systémů na Úřadě Městské části Praha 8.

Žádost o poskytnutí informace týkající se používání a nákupu elektronických právních informačních systémů na Úřadě Městské části Praha 8.

Odpověď:

1)  Úřad Městské části Praha 8 používá právní informační systém ASPI.
2)  Přístup mají všichni zaměstnanci Úřadu Městské části Praha 8, systém dovolí současné přihlášení maximálně 50 uživatelům.
3)  K výběru elektronických právních informačních systémů dochází výběrovým řízením.
4)  Obecně o nákupu softwaru rozhoduje odbor informatiky.
5)  Na aktualizaci elektronických právních informačních systémů je ročně vynakládána částka 60 983,- Kč.

(8.10., řešil odbor informatiky)