Žádost o poskytnutí informace ve věci výměny oken v ul. Cafourkova, čp. 520-526,Praha 8...

Žádost o poskytnutí informace ve věci výměny oken v ul. Cafourkova,  čp. 520-526,Praha 8 – Bohnice, na východní straně bytového domu – jaký je výsledek jednání komise pro obecní majetek Rady Městské části Praha 8 ze dne 29.10.2007.

Odpověď:

V současné době probíhá realizace veřejné zakázky, výměna všech oken (mimo oken vyměněných), umístěných na západní fasádě objektu, která jsou vzhledem k povětrnostním podmínkám silněji poškozená než okna na východní fasádě. Tuto výměnu provádí dodavatelská firma, vybraná na základě výběrového řízení (Vekra, spol. s r.o.). Toto bylo schváleno usnesením na 21. schůzi Rady Městské části Praha 8 dne 29. srpna 2007.Výměna oken na východní straně objektu je navržena do plánu oprav a údržby na rok 2008.

(8.11.2007, řešil majetkový odbor)