Žádost o poskytnutí informace zda byla podána žádost o vydání stavebního povolení k výstavbě bytového domu na pozemcích k.ú. Libeň č. 4064/25,...

Žádost o poskytnutí informace:

1)   zda byla podána žádost o vydání stavebního povolení k výstavbě bytového domu na pozemcích k.ú. Libeň č. 4064/25, č. 4062/8, č. 4062/9, č. 4064/12, č. 4062/15, č. 4064/23, č. 4064/24 a č. 4062/16, kdo je investorem této stavby.
2)  pokud bylo požádáno o vydání stavebního povolení, v jaké fázi se toto stavební řízení nachází a kdy lze očekávat rozhodnutí, případně jakým způsobem budou řešeny příjezdové komunikace k tomuto bytovému domu.

Odpověď:

  1. Žádost o vydání stavebního povolení k výstavbě bytového domu na pozemcích v k.ú. Libeň, č.parc. 4064/25, 4062/8, 4062/9, 4064/12, 4062/15, 4064/23, 4064/24  a 4062/16 nebyla podána. Investor stavby není znám a může být odlišný od vlastníka pozemku.
  2. Způsob řešení příjezdové komunikace k případnému domu by byl předmětem projednání v územním řízení, případně v řízení před speciálním dopravním stavebním úřadem, v jehož kompetenci je zkoumat dopravní řešení a napojení stavby na síť komunikací. Tato věc by nebyla předmětem projednání obecným stavebním úřadem.

(13.10.2008, řešil odbor výstavby)