Žádost o poskytnutí informace, zda byla skutečně povolena výstavba bytového domu na křižovatce ulic U Pentlovky...

Žádost o poskytnutí informace, zda byla skutečně povolena výstavba bytového domu na křižovatce ulic U Pentlovky a Mazurská, a kdo je investorem této stavby.

Odpověď:

Územní rozhodnutí bylo vydáno pod č.j. OV/P8/2006/0702/Ce/5 ze dne 27.7.2006 a nabylo právní moci dne 13.12.2006. Stavebníkem je společnost MUNFORD, a.s., se sídlem Bubenská 575/23, Praha 7. Žádost o stavební povolení byla podána dne 20.12.2006. Dne 5.2.2007 byla vydána výzva k doplnění podání pod č.j. OV/P8/2006/0027/Adm/3  a usnesení o přerušení stavebního řízení. Stavební řízení je v současné době stále přerušeno, stavební povolení dosud nebylo vydáno.

(5.11.2007, řešil odbor výstavby)