Žádost o poskytnutí seznamu oprávněných nájemců bytového domu Katovická, Praha 8, vzhledem k přípravným krokům pro odkup tohoto domu.

Žádost o poskytnutí seznamu oprávněných nájemců bytového domu Katovická, Praha 8, vzhledem k přípravným krokům pro odkup tohoto domu.

Odpověď:

Majetkový odbor Úřadu Městské části Praha 8 ve věci prodeje technologického celku Katovická čp. 402 – 412 v k.ú. Bohnice v souladu se Zásadami postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 (dále jen „Zásady“), informuje takto:

Požadovaný seznam oprávněných nájemců výše uvedeného technologického celku v současné době ještě nemůže být k dispozici. Technologický celek Katovická čp. 402 – 412 v k.ú. Bohnice byl zařazen do 2. etapy prodeje bytových domů oprávněným nájemcům bytů. Tato etapa bude zahájena v prvním pololetí r. 2009.

Oprávněným nájemcem je podle čl. 2.1. Zásad ten, kdo má platnou nájemní smlouvu k bytu v bytovém domě nabízeném k prodeji a nemá k datu, kdy mu byla zaslána závazná výzva k projevení zájmu o koupi bytového domu, žádné finanční závazky vůči Městské části Praha 8 v souvislosti s užíváním bytu.

V současné době nemůže být tedy zřejmé, kdo bude v r. 2009 oprávněným nájemcem dle podmínek Zásad a tudíž oprávněným členem družstva. Majetkový odbor Úřadu Městské části Praha 8 proto upozorňuje, že jednání nájemců bytů o založení bytového družstva  je nutné ponechat na dobu, kdy již budou mít oprávnění nájemci k dispozici všechny potřebné informace k nabídce prodeje.

(6.11.2008, řešil majetkový odbor)