Žádost o prověření informace, že ve vnitrobloku za Rajmonovou ulicí ve zchátralém přízemním areálu se počítá s provozem kasina – herny.

Žádost o prověření informace, že ve vnitrobloku za Rajmonovou ulicí ve zchátralém přízemním areálu se počítá s provozem kasina – herny.

Odpověď:

Majetkový odbor Úřadu Městské části Praha 8 ve věci pronájmu přízemního areálu za Rajmonovou ul. v Praze 8 za účelem provozování kasina-herny informuje takto:

Městské části Praha 8 není svěřena správa nemovitosti – budovy bez čísla popisného nebo evidenčního postavené na pozemku parc.č. 2364/80, na k.ú. Kobylisy. Majetkovému odboru není známo, že by výše uvedená budova měla být pronajata za účelem provozování kasina-herny. Vlastníkem předmětné nemovitosti je Hlavní město Praha se sídlem na adrese Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město. Z tohoto důvodu majetkový odbor doporučuje se ve věci využití předmětné budovy obrátit přímo na Magistrát hlavního města Prahy.

 

Ekonomický odbor Úřadu Městské části Praha 8 sděluje, že prověřením současných provozoven s výherními hracími přístroji a šetřením na místě mu není známo, že by ve vnitrobloku Rajmonovy ul. v Praze 8 byla v některém z objektů jak již provozovaná herna či provozovna s výhernímu hracími přístroji, tak takováto provozovna plánovaná. Na ekonomický odbor Úřadu Městské části Praha 8 nebyla k dnešnímu dni nejen podána žádost o povolení provozu výherních hracích přístrojů v této lokalitě, ale ani nebyl vznesen dotaz na podmínky provozování výherních hracích přístrojů.

Místní šetření na uvedené adrese provedl dne 13.10.2008 též živnostenský odbor Úřadu Městské části Praha 8 a k dotazu uvádí, že v objektu na pozemku parc.č. 2364/80 není provozována žádná podnikatelská činnost.

(20.10.2008, řešil majetkový odbor, ekonomický odbor a živnostenský odbor)