Žádost o zaslání investičních plánů Městské části Praha 8 pro rok 2009, resp. seznam projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2009 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z veřejných rozpočtů

popis projektu

rozpočet projektu

plánovaný termín započetí projektu

Odpověď: Odbor zakázek a investic Úřadu Městské části Praha 8 informuje, že Městská část Praha 8 v současné době zpracovává návrh rozpočtu kapitálových výdajů (investičních akcí) na rok 2009 požadovaných vedoucími jednotlivých odborů a příspěvkovými organizacemi. V průběhu vyhodnocování seznamu akcí dochází k úpravám, zařazení nebo vyřazení jednotlivých akcí z případného nedostatku finančních prostředků. Z těchto důvodů není možné konečný a úplný seznam plánovaných investičních akcí nyní poskytnout.

  Po závěrečné aktualizaci v lednu 2009 bude návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2009 předložen ke schválení Radě Městské části Praha 8, poté Zastupitelstvu Městské části Praha 8 a následně bude zveřejněn.

 

 

(1.12.2008, řešil odbor zakázek a investic)