Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informace ve věci spáchání dopravního přestupku.
  1. Doložení závazného stanoviska Policie ČR pro povolení zřízení parkovacích zón pro městskou část Praha 8.
  2. Doložení závazného stanoviska odboru dopravy městské části Praha 8 pro povolení zřízení parkovacích zón pro městskou část Praha 8.
  3. Doložení závazného stanoviska odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy pro povolení zřízení parkovacích zón pro městskou část Praha 8.
  4. Rozhodnutí o zřízení parkovacích zón pro městskou část Praha 8.
  5. Doložení nějakého zvláštního předpisu či zákona, ze kterého vyplývá, že zřízení modrých parkovacích zón je možné provést a nerespektovat při tom současné a platné zákony, jako např. jejich provedení i v místech, kde zjevně nedodržují a porušují platné zákony České republiky či obcházení platných zákonů, a to zjevně za účelem zisku pro městskou část. A to i na úkor bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ohrožení bezpečnosti chodců.

Odpověď:

K bodu č. 1) žádosti:
Žadateli bylo zasláno souhlasné stanovisko Policie ČR pro povolení zřízení parkovacích zón pro městskou část Praha 8.

K bodu č. 2) žádosti:
Závazné stanovisko odboru dopravy Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „odbor dopravy“) pro povolení zřízení parkovacích zón pro městskou část Praha 8 nebylo možno žadateli doložit, neboť odbor dopravy závazné stanovisko nevydává.

K bodu č. 3) žádosti:
Závazné stanovisko odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „PKD“) pro povolení zřízení parkovacích zón pro městskou část Praha 8 nebylo možno žadateli doložit, neboť PKD Magistrátu hl. m. Prahy závazné stanovisko nevydává.

K bodu č. 4) žádosti:
Zóny placeného stání městské části Praha 8 byly zřízeny na základě nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

K bodu č. 5) žádosti:
V tomto bodě se jedná o zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.


Přílohy:
  • Souhlasné stanovisko Policie ČR  (PDF, 5 MB)

    28.11.2019
    Poskytnutí informace dle zák. 106 – Souhlasné stanovisko Policie ČR pro povolení zřízení parkovacích zón pro MČP8
(25.11.2019, řešil odbor dopravy)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 28.11.2019
Vytisknout